เกี่ยวกับ ดิฟ

logo-dif-01

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

ดิฟ (DIF) ดำเนินธุรกิจสื่อและกิจกรรมการตลาดแบบ Offline marketing ครบวงจรมากกว่า 20 ปี โดยการตลาดแบบ Offline จะมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือสื่อสาร โฆษณาเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ในจุด สถานที่หรือระยะทางที่ลูกค้าเป้าหมายจริงๆสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ หรือคนหนาแน่น เช่น ในรัศมีรอบสาขา/ร้าน หน้า Office building หรือบริการสาธารณะอย่าง BTS MRT ทางด่วน ฯลฯ

ดิฟ (DIF) เน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า และที่สำคัญทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำงานร่วมกัน ดิฟมีทีมการตลาดที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่การรับฟัง รวบรวมความความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาประชุมหาแนวทางร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง โจทย์ทุกโจทย์ของลูกค้าจะได้รับการคิดออกแบบเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ (Tailor made) เพื่อให้ได้มั่นใจว่าจะตรงความต้องการอย่างแท้จริง

ดิฟ (DIF) แตกต่างและโดดเด่นด้วยทีมงานหลากหลายที่ทำงานร่วมกันในการวางแผนงานและปฎิบัติงานเป็น Project มีเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน ทีมงานครอบคลุมทั้งการตลาด Database ปฎิบัติการ Customer Service ทั้งนี้เพื่อให้งานออกมาตรงความต้องการและคุ้มค่ากับเงินของลูกค้า นอกจากนี้ ดิฟ (DIF) ยังมีความพร้อมในกำลังคนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมจะดูแลงานให้ครอบคลุมทั่วถึง

ดิฟ (DIF) ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศและSMEในหลากหลายธุรกิจมานานนับสิบปี
เราอยากให้ลูกค้ามั่นใจในการดูแลของเราและความคุ้มค่าดังเช่นลูกค้ารายอื่นนับหลายร้อยรายที่ได้ใช้บริการของเรา

Customer Focus

ปรับตามความต้องการลูกค้า

Convenience

เน้นให้ความสะดวกสบาย ดูแลตั้งแต่ วางแผนจนจบงาน

Confidence

มั่นใจตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ด้วย ประสบการณ์กว่า 20 ปีกับลูกค้าชั้นนำ

Completeness

ครอบคลุมทุกบริการสื่อและกิจกรรม Offline