โรดโชว์ Roadshow

โรดโชว์ Roadshow

     โรดโชว์ จัด Roadshow เป็นการทำกิจกรรมตั้งบูธ พร้อมทั้ง MC ประกาศประชาสัมพันธ์ พร้อมชงชิมสินค้าตัวอย่าง หรือแนะนำบริการ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัวสินค้าใหม่ เปิดสาขา เปิดร้านใหม่ โดยเราจะช่วยจัดหาทีมงาน วางแผนเส้นทาง ขออนุญาตสถานที่ งบประมาณ ขนส่งอุปกรณ์จัดบูธ รายงานการทำงานประจำวัน พื้นที่ทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ