Untitled-1

แจกใบปลิว แจกสินค้าตัวอย่าง

     แจกใบปลิว รับแจกใบปลิว แจกโบร์ชัวร์ตามบ้าน และยืนแจกใบปลิว แจกโบร์ชัวร์จุดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า BTS MRT หน้าออฟฟิศ ตลาด แหล่งชุมชน บนทางด่วน เราเก็บฐานข้อมูลเส้นทางจำนวนบ้าน มากว่า20ปี ทำให้แจกตรงกลุ่มเป้าหมาย
มี Supervisor ตรวจสอบหน้างาน และช่วยประสานขออนุญาตสถานที่พื้นที่

     แจก Sampling แจกสินค้าตัวอย่าง แจกสินค้าทดลอง ตรงจุดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า BTS MRT หน้าออฟฟิศ ตลาด แหล่งชุมชน เราทำแผนการแจก จุดแจก ประสานขออนุญาตสถานที่ จัดหาทีมงาน และรายงานการแจก จำนวนที่แจกและจำนวนคงเหลือในแต่ละวัน