0001 (10)

เดินทรูป Troop

     บริการ เดินทรูป เดิน troop marketing ใช้โปรโมทสินค้า บริการแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น เปิดตัวร้าน โครงการบ้าน คอนโด โดยรูปแบบเป็น MC โฟนประกาศ เดินขบวนพร้อมทีมงานถือป้าย สะพายป้าย ไปตามแหล่งชุมชน หน้าออฟฟิศ ทางขึ้นลง รถไฟฟ้า BTS MRT แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ ตลาดแรงงาน ตลาดกลางคืน Night market  ทีมงานทรูปโฟน แจกใบปลิว แจกของ และสแกน QR code เพื่อเก็บฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

     ทีมงาน ดิฟ DIF ดูแลตั้งแต่คัดสรรทีมงาน วางแผนงาน เส้นทางเดินทรูป สถานที่ ขออนุญาตสถานที่ งบประมาณ Supervisor ควบคุมการทำงาน และรายงานการทำงานทุกวัน