รับจ้างโบกธง ถือป้าย

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

บริการโบกธง ถือป้าย หน้าหรือตามเส้นทางหลักของโครงการอสังหาฯ หรือสถานที่จัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ (Event) เปิดสาขา ร้านใหม่ เพื่อให้เกิดการสะดุดตา เป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นหรือบอกเส้นทางให้ผู้คนที่ผ่านไปมา เราสรรหาพนักงานโบกธง ถือป้าย วางแผนกำหนดจุดโบกธง ถือป้าย ผลิตธง ป้าย ประสานงานขออนุญาตเจ้าหน้าที่พื้นที่และทำรายงานสรุปการโบกธง ถือป้าย

084-149-3232

@dif (มี@)

ekapop.m@dif.co.th