บริการผลิตและติดตั้งป้ายกองโจรและแบนเนอร์

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

บริการผลิตและติดตั้งป้ายกองโจรและแบนเนอร์ (banner) เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์พื้นฐานที่ทุกคนคุ้นเคยเห็นชินตา ป้ายกองโจรและแบนเนอร์จะติดตั้งตามถนนเส้นทางหลัก ตรอกซอกซอย ในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ งานเราครอบคลุมการกำหนดและทำแผนที่จุดติด ผลิตและติดตั้งป้ายกองโจรและแบนเนอร์ ประสานงานขออนุญาต และรายงานการติดตั้งป้ายและแบนเนอร์

084-149-3232

@dif (มี@)

ekapop.m@dif.co.th