งานสำรวจเก็บข้อมูล / รถแห่

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

เราให้บริการสำรวจข้อมูลทางการตลาด เช่น สำรวจหากลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จุดที่ตั้ง ฯลฯ

084-149-3232

@dif (มี@)

ekapop.m@dif.co.th