ทรูป_แบรนด์เนอร์

ทรูป Troop

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

ทรูป Troop

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

บริการขบวนทรูป (troop) เป็นหนึ่งวิธีที่ใช้สื่อสารถึงตัวผู้บริโภค ขบวนทรูป (troop) เดินหรือยืนประจำจุดที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ เช่น หน้าอาคารสำนักงาน สถานที่ทานอาหารพนักงาน สถานีรถไฟฟ้า จุดต่อรถ ตลาดสด โดยระหว่างทางทรูป (troop) สามารถโฟน แจกใบปลิว โบว์ชัวร์ สินค้าตัวอย่าง (sampling) สแกนคิวอาร์โค๊ด (QR code) เก็บฐานข้อมูล เราดูแลตั้งแต่วางconcept คัดสรรทีมงานทรูป (troop) วางแผนเส้นทางเดินทรูป จุดทำกิจกรรม ขออนุญาตพื้นที่ ควบคุมการทำงาน และรายงานสรุปการทำงานของขบวนทรูป (troop) ในแต่ละวัน